דירה | 1

סוג: דירה

מקום: תל אביב

שטח: 100 מ"ר

תכנית: זוג

סטטוס: הושלם, בשיתוף האדריכלים גיא ושרון וישניה.


לפני | מהלך הבניה: